Agenda

Laatste nieuws

Lid worden?

Wilt u lid worden van onze vereniging? Geef dan u gegevens door via onderstaande formulier:

Restaureren

Het laten restaureren van het begraafboek der Nederlandse Kerken 1816-1912.

Het voormalige gemeente archief dat was ondergebracht in het Rijksarchief te Arnhem, is in 1998 her ondergebracht in het streekarchief West Betuwe, depot gemeente Lingewaal te Asperen (momenteel is dit ondergebracht bij het streekarchief in Gorinchem).
Onder die omvangrijke hoeveelheid historische documenten, bevond zich een doos met niet geïnventariseerd materiaal.
Na onderzoek bleek, dat zich daaronder bevond het verloren gewaande begraafboek der kerk te Herwijnen 1816-1912.
In dit boek bevinden zich de namen van de personen die in de oude kerk, die gestaan heeft op de oude begraafplaats, zijn begraven of bijgezet.
Uit onderzoek, uitgevoerd door streekarchivaris Ron van Maanen, bleek, dat deskundige restauratie noodzakelijk was om dit waardevolle document voor het nageslacht te kunnen bewaren.
Het bestuur van de historische vereniging besloot in 2000 om dit waarde volle document te plaatsen op de lijst van te restaureren objecten.

res_begraafboek

Op de foto overhandigt onze trotse secretaris, Marjan Pelle-van Ooijen, het gerestaureerde boek aan archivaris Ron van Maanen, die het op zijn beurt zal onder brengen in het Streek archief West Betuwe.


Onze vereniging

De historische vereniging "Den Ouden Dijk" te Herwijnen werd op 28 juni 1996 opgericht.


Meer weten

Adres

p/a Burg. Gaarlandstraat 19

4205 CA Gorinchem

06-24976105

info@denoudendijk.nl

IBAN: NL66RABO0366712314

Back to top