Agenda

Laatste nieuws

Lid worden?

Wilt u lid worden van onze vereniging? Geef dan u gegevens door via onderstaande formulier:

Genealogie

In 2013 is bij de ledenvergadering een workshop genealogie gehouden door Dick Hak en Hennie van Dorssen. Klik hier om hun presentatie na te lezen. Speciaal voor deze avond hebben Dick en Hennie vier Herwijnse families nagezocht. Het betreft de familie van Arkel en drie families van de bestuursleden. Klik op hun namen voor de stamboom.

Stamboom van de familie van Dittie van Arendonk
Stamboom van de familie van Marianne van Burk
Stamboom van de familie van Hennie van der Meijden (Hennie van Wijk)
Stamboom van de familie van Arkel

Omdat het archief van de gemeente Lingewaal is ondergebracht bij het regionaal archief Gorinchem en daardoor ook automatisch het archief van de voormalige gemeente Herwijnen daar is te vinden heeft onze historische vereniging bij dit streekarchief ook diverse archieven ondergebracht.

Enkele opgenomen archieven van de Historische Vereniging Herwijnen “Den Ouden Dijk” zijn:
•    Coöp. Diepvriesvereniging Herwijnen GA, 1956-1974.
•    Familie Bierman en aanverwante geslachten en de Heerlijkheid Herwijnen
      vanaf de (17e eeuw) 1696-1903 + aanvullingen.

Lees verder ->

Regionale archief Gorinchem:
Tel. 0183 – 659 440
regionaalarchief@gorinchem.nl
www.regionaalarchiefgorinchem.nl

Geen van deze stukken mogen het archief verlaten en kunnen alleen in de studieruimte worden ingezien.

Voor vragen over genealogie kunt u contact opnemen met bestuurslid Dick Hak. Hij is gespecialiseerd in genealogie betreffende Herwijnse en Hellouwse families. Zie tevens zijn website: http://members.upc.nl/d.hak59 Daarop treft u informatie aan over de families Hak, Overheul, Van Vuuren en Van Zanten.

Van de volgende families treft u de genealogische gegevens op deze site aan:

Vroegh
VROEGH (Herwijnen) door H.T.M. de Raad
(Eerder gepubliceerd in Kronieken (1996) een uitgave van de Genealogische Vereniging Prometheus). Een belangrijke bestaansbron voor veel dorpen langs de Waal vormden de steenovens. Al in1668 treffen wij in Herwijnen een steenbakker aan, te weten Jan Claesen de Wael. Mr. Pieter Boellaard, heer van Tuil (1717-1801), was eigenaar van de steenoven op de Hoogewaard waar werk was voor vierentwintig à dertig mensen en die een jaarproduktie had van ca. één miljoen stenen. Zijn vader, Pieter Boellaard (1683-1751), heer van Tuil, procedeerde in 1725 tegen Cornelis Pietersz. Vroegh (IIb). De aanwezigheid van steenovens betekende tevens dat er transportmiddelen dienden te zijn om de stenen te vervoeren over zowel het water als het land. Te Herwijnen, in deze periode het grootste dorp in de Tielerwaard, woonden dan ook schippers en voerlieden. Toen de burgerlijke stand zijn intrede deed, treffen we veel leden van het uitgebreide geslacht Vroegh aan als steenovenarbeider en voerman.

Bambacht
BAMBACHT (Hellouw) door D. Hak
Alhoewel die familie in historische zin een nieuwkomer is in Hellouw, is het ter plaatse de meest voorkomende familienaam.  In Hellouw heet 10% van de bevolking Bambacht. Nederland telt 118 adressen onder de naam Bambacht, waarvan 25 adressen in Hellouw, 24 in Haaften, 4 in Waardenburg, 2 in Herwijnen, 2 in Vuren en  1 in Tuil. Een korte optelsom vertelt ons dat de helft van alle Bambachten in deze omgeving (voornamelijk in Hellouw en Haaften) woont. Van de 25 adressen in Hellouw vind je er 15 in de Karel Door-manstraat. In dit verband is het aardig om te vermelden dat tijdens de volkstelling van 1947 er in de provincie Gelderland 179 personen woonden met de familienaam Bambacht. Van deze 179 personen woonden er 143 in de voormalige gemeente Haaften (Haaften, Hellouw en Tuil) en 12 in de voormalige gemeente Herwijnen.

Meer informatie over een aantal Herwijnse voorouders is te vinden via:
http://members.upc/d.hak59


Onze vereniging

De historische vereniging "Den Ouden Dijk" te Herwijnen werd op 28 juni 1996 opgericht.


Meer weten

Adres

p/a Burg. Gaarlandstraat 19

4205 CA Gorinchem

06-24976105

info@denoudendijk.nl

IBAN: NL66RABO0366712314

Back to top