Agenda

Laatste nieuws

Lid worden?

Wilt u lid worden van onze vereniging? Geef dan u gegevens door via onderstaande formulier:

Algemene ledenvergadering en een virtuele fietstocht

  • 02-04-24

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op woensdag 17 april om 19.30 uur in dorpshuis “De Poort” aan de Zworrelstraat te Herwijnen. 

Tijdens een door ons aangeboden kopje koffie/thee zal het bestuur verantwoording afleggen over het jaar 2023. En natuurlijk kunt u vragen stellen en ideeën aandragen.

Vanaf  20.30 uur maken we met Jaap de Kock aan de hand van oude ansichtkaarten en foto’s ‘een virtuele fietstocht over de dijk van Vuren naar Tuil’.

Zoals u van ons gewend bent, maken we er weer een interessante en gezellige avond van. 

Tot ziens op woensdag 17 april a.s.

Uw bestuur

 

Agenda:

1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 19 april 2023.  
(de notulen liggen voor aanvang van de vergadering ter inzage)

4. Jaarverslag secretaris. 
5. Jaarverslag penningmeester. 
(dit verslag ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage)
6. Verslag kascontrole.
7. Aanwijzen lid voor de kascontrole.
8. Verkiezing bestuursledenDittie van Zee – aftredend en herkiesbaar 
9. Activiteiten en projecten.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.


Onze vereniging

De historische vereniging "Den Ouden Dijk" te Herwijnen werd op 28 juni 1996 opgericht.


Meer weten

Adres

p/a Burg. Gaarlandstraat 19

4205 CA Gorinchem

06-24976105

info@denoudendijk.nl

IBAN: NL66RABO0366712314

Back to top