Agenda

Laatste nieuws

Lid worden?

Wilt u lid worden van onze vereniging? Geef dan u gegevens door via onderstaande formulier:

Algemene ledenvergadering en informatie/taxatie Wat is het (waard)

  • 12-03-22

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op woensdag 30 maart om 19.30 uur in dorpshuis “De Poort” aan de Zworrelstraat te Herwijnen.
Tijdens een door ons aangeboden kopje koffie/thee zal het bestuur verantwoording afleggen over het jaar 2021. En natuurlijk kunt u vragen stellen en ideeën aandragen.
De agenda treft u op de achterkant aan.

Vanaf  20.30 uur zal antiquair Gaby van Schagen informatie en taxatie verzorgen voor kunst, antiek, vintage en curiosa.

Hebt u gebruiks- of siervoorwerpen, kunstobjecten, meubeltjes of snuisterijen waarvan u wel eens wilt weten wat het precies is? Waar het vandaan komt, hoe het is gemaakt en door wie, en waar het voor gebruikt werd? Hoe oud het is én wat het ongeveer waard is?

Grijp dan uw kans en neem uw bijzondere bezittingen mee naar de informatie- en taxatieavond op woensdag 30 maart, aansluitend op de Algemene Ledenvergadering van uw Historische Vereniging. U kunt terecht met ‘klassieke antiquiteiten’, maar ook met vintage-artikelen uit de vorige eeuw.

Antiquair Gaby van Schagen uit Herwijnen weet misschien niet álles over uw voorwerp(en), maar hij kan er ongetwijfeld meer over vertellen. Van grotere objecten, zoals tafels of kasten, mag u ook foto’s meenemen.

Natuurlijk kunt u op deze avond ook vragen stellen. Aanvullingen en reacties uit de zaal zijn eveneens welkom. We maken er een interessante en gezellige avond van. Gelukkig is het ook weer toegestaan na afloop verder te praten onder het genot van een drankje.

Tot ziens op woensdag 30 maart a.s.
Uw bestuur


Agenda:

1.    Opening.
2.    Mededelingen.
3.    Notulen van de algemene ledenvergadering van 29 september 2021.
De notulen liggen voor aanvang van de vergadering ter inzage.
4.    Jaarverslag secretaris.
5.    Jaarverslag penningmeester.
Dit verslag ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage.
6.    Verslag kascontrole.
7.    Aanwijzen lid voor de kascontrole.
8.    Verkiezing bestuursleden*:
•    Marjan van Ooijen – aftredend en herkiesbaar
•    Hennie van Wijk-van der Meijden – aftredend en niet herkiesbaar
Tijdens de vergadering zal een voorstel voor een nieuw bestuurslid worden gepresenteerd.
9.    Activiteiten en projecten.
10.    Rondvraag.
11.    Sluiting.


Onze vereniging

De historische vereniging "Den Ouden Dijk" te Herwijnen werd op 28 juni 1996 opgericht.


Meer weten

Adres

p/a Burg. Gaarlandstraat 19

4205 CA Gorinchem

06-24976105

info@denoudendijk.nl

IBAN: NL66RABO0366712314

Back to top