Agenda

Laatste nieuws

Lid worden?

Wilt u lid worden van onze vereniging? Geef dan u gegevens door via onderstaande formulier:

Uitnodiging jaarvergadering op 17 april!

  • 01-04-13

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op woensdag 17 april 2013 om 20.00 uur in dorpshuis “De Poort” aan de Zworrelstraat te Herwijnen. Tijdens een door ons aangeboden kopje koffie/thee zal zoals gebruikelijk de stand van zaken van uw vereniging worden besproken. Uw inbreng wordt daarbij door het bestuur op prijs gesteld. Klik hier voor de complete uitnodiging en de agenda.

Daarna zal ons lid Hetty Jansen-van Zandwijk in gepaste kledij kort iets vertellen over 200 jaar Koninkrijk. Meta van Bergeijk-van Kuilenburg zal in dit kader een gedeelte van haar verzameling van het Koninklijk huis tentoonstellen.

Na de pauze zal bestuurslid Dick Hak, samen met Hennie van Dorssen van de werkgroep genealogie, uitleg geven over het doen van genealogisch familie-onderzoek. Als voorbeeld worden de families Van Arendonk, Van der Meijden, Van Maaren en Van Arkel gebruikt.

Familieonderzoek is spannend want u kunt allerlei bijzonderheden over voorouders ontdekken. Waar woonden ze en welke beroepen hadden ze? Maar hoe pak je zo’n onderzoek aan, hoe kan je het overzichtelijk vastleggen, waar begin je en welke bronnen kan je gebruiken?

Op al deze vragen wordt antwoord gegeven, want een stamboomonderzoek is een spannende reis door de tijd op zoek naar je roots!

Ook als u niet van plan bent naar uw voorouders op zoek te gaan is deze presentatie interessant. Tevens is het een leuke voorbereiding op het bezoek aan het streekarchief op vrijdag 17 mei a.s.! Zie hiervoor de aparte uitnodiging.

Tot ziens op woensdag 17 april a.s.


Onze vereniging

De historische vereniging "Den Ouden Dijk" te Herwijnen werd op 28 juni 1996 opgericht.


Meer weten

Adres

p/a Burg. Gaarlandstraat 19

4205 CA Gorinchem

06-24976105

info@denoudendijk.nl

IBAN: NL66RABO0366712314

Back to top