Agenda

Laatste nieuws

Lid worden?

Wilt u lid worden van onze vereniging? Geef dan u gegevens door via onderstaande formulier:

Ledenvergadering 2008

Ledenvergadering april 2008

Op deze ledenvergadering hebben we afscheid genomen van ons bestuurslid Jaap de Kock. Gelukkig hebben we reeds een nieuw bestuurslid mogen verwelkomen in de persoon van Gerrit Sterrenberg. Het bestuur heet Gerrit van harte welkom!

Jaap heeft bij zijn afscheid de volgende woorden gesproken:

“Het is volgende week 12 ½ jaar geleden dat we onze eerste bijeenkomst hadden bij onze voorzitter aan de Achterweg. Dus een koperen feestje is wel op zijn plaats. Daar voldoet het vanavond ook aan want er zijn weer vele leden naar “De Poort” gekomen. Niet dat ik deze mijlpaal bewust heb afgewacht om met mijn bestuursfunctie te stoppen, maar het is een toevallige samenloop. De meeste gaan afbouwen als ze de 60 in zicht krijgen. Bij ons loopt het wat anders.
Er zal een tandje bijgeschakeld moeten worden. Na 6 jaar zijn we weer aan het melken gegaan en ook ik sta weer in de melkput, wat ik overigens met plezier doe. Gelukkig mag ik nog wat hand- en spandiensten verrichten van het bestuur en daar ben ik ze zeer erkentelijk voor. Want wat heb ik het goed naar mijn zin gehad in deze afgelopen 12 ½ jaar. In het bijzonder de bestuursvergaderingen die altijd bij een bestuurslid thuis gehouden werd. En er werd dan ook echt vergaderd. De voorzitter gaf ons 10 minuten voor de dorpspraat en dan was het “bij de les blijven”, want voordat de agenda afgewerkt was kon het wel eens laat worden. Heel veel is er de afgelopen 12 jaar bereikt wat belangrijk is voor Herwijnen. Onder leiding van “Den Ouden Dijk” zijn er restauraties geweest, zijn er lezingen gehouden, historie onderzocht en op schrift gesteld, documenten aangekocht en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik wil zeker de supergezellige zomeravondbijeenkomsten niet vergeten. Ik ben er best een beetje trots op dat ik hieraan mee heb mogen werken met dit geweldige bestuur en als we eens verschil van mening hadden: we zijn er altijd op een goede manier weer uitgekomen. Maar ik zal het wel missen en wil het hele bestuur bedanken voor de bijzondere prettige samenwerking en dit alles onder zeer kundige en bevlogen humorvolle en ideeën opwerpende voorzitter Van Maaren. Want zonder iemand te kort te doen, Marinus is de grote motor in deze historische vereniging. Om hem heen in het bestuur staan zijn secondanten die ieder op hun plaats en op hun wijze fantastisch werk verrichten. Ik wil besluiten om mijn opvolger Gerrit Sterrenberg net zoveel plezier te wensen als ik erin gevonden heb, want ook dat is enorm belangrijk, dat je al dit werk met veel vreugde en voldoening kan doen.
Het gaat u allen goed en ik hoop jullie allen te blijven ontmoeten op de vergaderingen en bijeenkomsten van de historische vereniging “Den Ouden Dijk”.
Tot slot nog een zin geschreven door voorzitter Van Maaren, in de derde uitgave van het verenigingblad januari 1997: laat ons leren van het verleden, hoe wij in het heden moeten leven”.

 


Onze vereniging

De historische vereniging "Den Ouden Dijk" te Herwijnen werd op 28 juni 1996 opgericht.


Meer weten

Adres

p/a Burg. Gaarlandstraat 19

4205 CA Gorinchem

06-24976105

info@denoudendijk.nl

IBAN: NL66RABO0366712314

Back to top