Agenda

Laatste nieuws

Lid worden?

Wilt u lid worden van onze vereniging? Geef dan u gegevens door via onderstaande formulier:

Gedenkmonument 40/45

Oprichting van het gedenkmonument 1940/1945 op de Algemene Begraafplaats van Herwijnen voor alle medeburgers uit Herwijnen of zij die op het grondgebied van de voormalige gemeente Herwijnen tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.

Zaterdag 23 april 2005 werd op een zonnige zaterdagmorgen het gedenkmonument 1940-1945 onthuld. Na een korte toespraak van de voorzitter, Marinus van Maaren, werd het woord gegeven aan de secretaris, Marjan Pelle. Zij heeft een aangrijpende voordracht gedaan terwijl ze eindigde met de volgende woorden:

“De 4 mei herdenking vindt in Herwijnen plaats op de algemene begraafplaats.
Daar liggen de graven van twee Engelse piloten, de graven van Henk de Bruin en Engel van Zee. Het graf van Gijsbert Horden ligt elders.
Allen zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereld oorlog. Ook herdenken we dat twee gezinnen, Joodse medeburgers van in totaal zes mensen in concentratiekampen werden vermoord. Allemaal onschuldige mensen die de dood vonden omdat, één land de Wereldmacht wilde! Het is goed om te beseffen dat wij, van welke afkomst dan ook, samen en naast elkaar in vrede kunnen en mogen leven. Opdat wij niet vergeten heeft het bestuur van de historische vereniging u uitgenodigd om hier aanwezig te zijn bij de onthulling van het gedenkmonument 1940/1945, ter nagedachtenis aan hen die omgekomen zijn.”

Na deze toespraak heeft Marinus van Maaren een krans gelegd namens de nabestaanden. De plechtigheid werd afgesloten met een gedicht dat is voorgedragen door Ditty van Zee.

Eens begon de Mei 1940 (wijze: Hollands Zee: Machtig zij Uw rijksgebied …)

Eens kwam hier de schone Mei,
Met zijn gouden velden en paarse wei.
Maar het was ons niet gegeven, daarvan te genieten:
Messerschmitz eskaders kwamen grommend op ons aan
Rotterdam heeft het wel verstaan:
Bommen kwamen loeiend nederschieten.

Paarse velden werden rood
Bloeiend Holland werd gedood.
Schuldelozen vielen daar bij duizendtallen.
In de laatste doodsstrijd richtten zij het brekend oog
In vertwijfeling naar omhoog ….
Zij zijn met een vraag aan ons gevallen.

Holland met Uw paarse wei.
Dek nu al die offers, zij aan zij.
Strooi Uw bloementrossen op de verse graven
Laat ons in de nieuwe Mei nu stille hier gaan staan:
Het is niet voor niets gedaan.
Dit tot troost voor hen,
Die ’t leven gaven


Na afloop van de plechtigheid werd met een aantal genodigden nog geen kopje koffie gedronken in het dorpshuis.

gedenkmonument 1940 1945 gedenkmonument.Dittie gedenkmonument.Marjan

Onze vereniging

De historische vereniging "Den Ouden Dijk" te Herwijnen werd op 28 juni 1996 opgericht.


Meer weten

Adres

p/a Burg. Gaarlandstraat 19

4205 CA Gorinchem

06-24976105

info@denoudendijk.nl

IBAN: NL66RABO0366712314

Back to top