Agenda

Laatste nieuws

Lid worden?

Wilt u lid worden van onze vereniging? Geef dan u gegevens door via onderstaande formulier:

Dijktrappen

Herstel oude dijktrappen (Waaldijk / Onderweg).

Het leven in het eeuwenoude dijkdorp speelde zich tot half 20ste eeuw voornamelijk af op of in de directe omgeving van de veilige dijk. De in de 11de en 12de eeuw aangelegde waaldijk moest het achterland beschermen tegen het wassende water. Kenmerkend van het dijkdorp Herwijnen is dat onder aan de voet, parallel aan de dijk, binnendijks een weg ligt, met als toepasselijke naam “De Onderweg”. Door het aanleggen in de 18de eeuw van die onderweg en de daar aansluitende weg achter de dijk, (Achterweg) werd bebouwing in de directe omgeving van die veilige dijk mogelijk. Samen met de bebouwing aan de dijk ontstond er een leefgemeenschap, het “Boveneind” genoemd. Om de bewoners van de Onderweg de mogelijkheid te bieden vandaar de dijk te betreden werden er provisorische stoepjes aangelegd.

In de eerste helft van 19de eeuw vestigden zich aan de dijk en de onderweg enkele uitbaters die winkeltjes, twee cafés, een smid, weegbrug en een slagerij exploiteerden. Omdat de uitbaters vonden dat hun cliëntèle op een makkelijke manier vanaf de Onderweg hun uitbaterreien konden bezoeken werden er aan de Onderweg twee betonnen dijktrappen aangelegd.

In de laatste helft van de vorige eeuw verdwenen de uitbaters en vestigden zich in het nieuw ontstane dorp, de “Nieuwbouw” genaamd. De dijktrappen waarvan één toegankelijk voor fietsen, bleven en werden door vele dagelijks gebruikt om van Onderweg naar Waaldijk te geraken en vieze versa. Door de groeiende economie en door het groeiende gemotoriseerde verkeer moesten de trapleuningen het ontgelden.

De dijk was tot de jaren zeventig de enige handelsroute om van Gorinchem in Waardenburg te geraken. Door de druk van het toenemende zware verkeer braken de dijktrappen doormidden. Na voltooiing van de Provinciale weg in de jaren zeventig werd de dijk merkbaar ontlast. Het mechanisch maaien van het dijktaluud deed aan het behoud van de trappen geen goed. Omwonenden benaderden de historische vereniging “Den Ouden Dijk” met het verzoek om een haalbaarheidsonderzoek in te stellen om te komen tot restauratie van die twee dijktrappen. Uit dat haalbaarheidsonderzoek bleek dat vermeende eigenaren zich wel het recht van eigenaar toebedeelden maar dat zij zich bewust distantieerden van het onderhoud van daar aangelegen opstallen. Maar toch was het bestuur van de historische vereniging van mening dat de trappen behouden moesten worden.
In juni 2009 werd onder toezicht van projectleider Gijs Bok, door “Metselbedrijf gebroeders Van Steenis” begonnen met de restauratie. De restauratie die in maart 2010 werd afgerond is voor een deel gesubsidieerd door “De Vervoornstichting” het resterende bedrag kwam voor rekening van de historisch vereniging.

 

 

 


Onze vereniging

De historische vereniging "Den Ouden Dijk" te Herwijnen werd op 28 juni 1996 opgericht.


Meer weten

Adres

p/a Burg. Gaarlandstraat 19

4205 CA Gorinchem

06-24976105

info@denoudendijk.nl

IBAN: NL66RABO0366712314

Back to top