WELKOM

De historische vereniging “Den Ouden Dijk” te Herwijnen werd op 28 juni 1996 opgericht.

De vereniging heeft zich ten doel gesteld om de kennis van de geschiedenis van Herwijnen en de streek te bevorderen, het in stand houden alsmede behoud van roerende en onroerende goederen die voor de geschiedenis van Herwijnen van waarde zijn, het verzamelen van historische gegevens (zoals geschriften, schilderijen, etc.) wat met de historie van Herwijnen te maken heeft in de ruimste zin van het woord en het uitgeven van drie verenigingsbladen per jaar met daarin beschreven het heden en verleden van Herwijnen en de streek.

Ook worden er regelmatig ledenavonden georganiseerd. Deze zijn informatief maar ook ouderwetse gezelligheid staat daarbij hoog in het vaandel.

Meer weten of lid worden?

Nieuws

Brieven van bijna 100 jaar in verenigingsblad nummer 19

  • News Item
  • 5 July 2015
In ‘zwarte koffie’ een verhaal van Gerrit de Kock uit Hellouw over zijn werk bij de gebr. Van Zee in de jaren ‘40. Een artikel over ‘molens’ door Jan Knegt waarin staat dat de polder van Herwijnen van oudsher 5 poldermolens had en dat er in 1572 d...

Boekje 18 staat online!

  • News Item
  • 14 June 2015
In het 18de verenigingsblad van jan.2002 een artikel over “De Heerlijkheid Hellouw” en een wandelroute door Herwijnen. Van Pieter Bijl een artikel over “Het dialect van Herwijnen” afsluitend met de zin “Asge ’t nie mieër wet, zakke toe wel ‘ne kie...

Stem op ons! Rabobank “een aandeel in de Betuwe”

  • News Item
  • 2 June 2015
Draagt u onze vereniging een warm hart toe? Als u lid bent van Rabobank West Betuwe ontvangt u een mail met als onderwerp: Breng uw stem uit voor de verdeling van het fonds ‘Een aandeel in de Betuwe’. Voor dit fonds hebben verenigingen en stichtin...
Twitter

TWITTER