WELKOM

De historische vereniging “Den Ouden Dijk” te Herwijnen werd op 28 juni 1996 opgericht.

De vereniging heeft zich ten doel gesteld om de kennis van de geschiedenis van Herwijnen en de streek te bevorderen, het in stand houden alsmede behoud van roerende en onroerende goederen die voor de geschiedenis van Herwijnen van waarde zijn, het verzamelen van historische gegevens (zoals geschriften, schilderijen, etc.) wat met de historie van Herwijnen te maken heeft in de ruimste zin van het woord en het uitgeven van drie verenigingsbladen per jaar met daarin beschreven het heden en verleden van Herwijnen en de streek.

Ook worden er regelmatig ledenavonden georganiseerd. Deze zijn informatief maar ook ouderwetse gezelligheid staat daarbij hoog in het vaandel.

Meer weten of lid worden?

Nieuws

Weer veel leuke verhalen in verenigingsblad, oktober 2003

  • News Item
  • 29 November 2015
In “de oprichting van de coöperatieve landbouwvereniging Herwijnen in 1913” een beschrijving van deze bijzondere vereniging die de verbetering van “het landbouwbedrijf van hare leden in den meest algemenen zin van het woord” beoogde. Op foto 1 caf...

Vrij vertaald

  • News Item
  • 29 November 2015
Vrij Vertaald is een project van het Servicepunt Amateurkunst Rivierengebied (10 gemeenten waaronder Lingewaal). Zij zijn o.a. in Avondlicht op zoek gegaan naar ouderen die hun verhaal willen vertellen rondom het thema 70 jaar bevrijding. Enkele ...

Op de fiets om te leren over de oorlog!

  • News Item
  • 11 November 2015
Samen met de Stichting Mikwe en het Gelders Erfgoed heeft de Historische Vereniging de pilotbezoekles ‘Stolpersteine’ in Herwijnen uitgevoerd. Ruim 20 leerlingen van groep 8 van CBS uit Herwijnen hebben aan de pilotbezoekles deelgenomen.  Bij de J...
Twitter

TWITTER