WELKOM

De historische vereniging “Den Ouden Dijk” te Herwijnen werd op 28 juni 1996 opgericht.

De vereniging heeft zich ten doel gesteld om de kennis van de geschiedenis van Herwijnen en de streek te bevorderen, het in stand houden alsmede behoud van roerende en onroerende goederen die voor de geschiedenis van Herwijnen van waarde zijn, het verzamelen van historische gegevens (zoals geschriften, schilderijen, etc.) wat met de historie van Herwijnen te maken heeft in de ruimste zin van het woord en het uitgeven van drie verenigingsbladen per jaar met daarin beschreven het heden en verleden van Herwijnen en de streek.

Ook worden er regelmatig ledenavonden georganiseerd. Deze zijn informatief maar ook ouderwetse gezelligheid staat daarbij hoog in het vaandel.

Meer weten of lid worden?

Nieuws

Boekje 22 staat online!

  • News Item
  • 7 October 2015
Sinds april 2003 heeft onze vereniging een website. In het voorwoord van het blad van mei 2003 schrijft Carin Vos over deze ‘nieuwerwetse’ informatie. In herinneringen van Jielis van Kuilenburg aan het pontje van Driekus en de winter 1962-1963 sta...

Historische verenigingen Lingewaal werken samen aan project

  • News Item
  • 30 September 2015
Vier historische verenigingen uit Lingewaal gaan een gezamenlijk project oppakken: “herinneringsmonument vliegeniers”. Tijdens WO II zijn er in Lingewaal 6 vliegtuigen neergestort. Twee op Vurens- en vier op Herwijns grondgebied; maar soms net op ...

Reizen in de Tijd

  • News Item
  • 30 September 2015
Samen met het Gelders Erfgoed heeft onze vereniging voor de digitale leerlijn “Reizen in de Tijd” voor het thema “om niet te vergeten” een bezoekles ontwikkeld voor groep 8 van de basisschool. Reizen in de Tijd is een project dat plaatselijke hist...
Twitter

TWITTER