WELKOM

De historische vereniging “Den Ouden Dijk” te Herwijnen werd op 28 juni 1996 opgericht.

De vereniging heeft zich ten doel gesteld om de kennis van de geschiedenis van Herwijnen en de streek te bevorderen, het in stand houden alsmede behoud van roerende en onroerende goederen die voor de geschiedenis van Herwijnen van waarde zijn, het verzamelen van historische gegevens (zoals geschriften, schilderijen, etc.) wat met de historie van Herwijnen te maken heeft in de ruimste zin van het woord en het uitgeven van drie verenigingsbladen per jaar met daarin beschreven het heden en verleden van Herwijnen en de streek.

Ook worden er regelmatig ledenavonden georganiseerd. Deze zijn informatief maar ook ouderwetse gezelligheid staat daarbij hoog in het vaandel.

Meer weten of lid worden?

Nieuws

Gedenkmonument, tien jaar later.

  • News Item
  • 22 April 2015
Het is 10 jaar geleden dat het gedenkmonument op de algemene begraafplaats werd onthuld (23 april 2005). Dit gedenkmonument is opgericht ter nagedachtenis aan alle medeburgers uit Herwijnen of zij die op het grondgebied van de voormalige gemeente ...

Volle zaal luistert ademloos naar Peter den Tek

  • News Item
  • 13 April 2015
Er waren veel belangstellenden bij de presentatie van Peter den Tek; de grote zaal van dorpshuis De Poort zat vol. Met ruim 100 afbeeldingen (foto’s, brieven, logboekgegevens, plattegronden, etc.) werden de aanwezigen door Peter den Tek meegenomen...

Filmopnames in Herwijnen!

  • News Item
  • 4 April 2015
Waarom wordt er langs de dijk gefilmd? Dwaalroutes is een onderdeel van BeleefRoutes en voor het thema “Waalwater” is HV Den Ouden Dijk gevraagd iets te vertellen over de (Waal)dijk en de verdwenen huisjes. Vandaag is hiervoor gefilmd en dit zal w...
Twitter

TWITTER